dinsdag 26 augustus 2014

Vintage boodschappennet / Vintage grocery bag

Hoewel ik al twee boodschappennetten had gehaakt wilde ik deze toch ook nog haken, gebaseerd op een foto van een gehaakt boodschappennet uit 1947.Dit is niet het lichtste boodschappennet dat je zou kunnen maken. Een lichtgewicht net is handig om altijd bij je te hebben in je handtas. Daar is dit een beetje te groot voor. (Behalve als je een grote handtas hebt ;-)) Het is een beetje een kruising tussen een net en een tas.

Wat heb je nodig?
• ± drie bolletjes haakkatoen à 50gr. Ik gebruikte Rio katoen van Lammy kleur 791 als basiskleur
• 1/2 bolletje à 50gr Cotton Natur 845 (jeansblauw) van Feria als bijkleur
• haaknaald 3,5 mm Hoe maak je het?
Je haakt twee rechthoeken in de basiskleur, die je vervolgens aan elkaar haakt: zijkant, onderkant, zijkant. De bovenrand haak je in het rond, vervolgens haak je de handvaten in de bovenrand.

Gebruikte steken
• lossen
• dubbele stokjes
• vasten
• halve vasten

Rechthoek
Begin met 74 lossen
1ste toer: 74 vasten, keer met 1 losse
2de toer: 3 lossen, 1 dubbel stokje, *2 lossen, 2 steken overslaan, 2 dubbele stokjes*, tussen * en * herhalen tot eind van de toer, 1 losse om te keren
Herhaal toer 1 en 2 tot de gewenste lengte, bij voorbeeld 14 keer
Eindig met een toer vasten.
Hecht af.

Haak een tweede rechthoek, maar hecht niet af.
Leg de rechthoeken op elkaar met de achterkanten / verkeerde kanten op elkaar en haak de zijkant, de onderkant en de tweede zijkant aan elkaar naar eigen inzicht.
Hecht af.


Neem een tweede kleur, hecht aan en haak aan de bovenkant 

1ste toer: vasten in het rond (148st).
Sluit de toer met een halve vaste en
2de toer: haak drie lossen als eerste steek van de tweede toer, vervolgens 1 dubbel stokje, *2 lossen, 2 steken overslaan, 2 dubbele stokjes*, tussen * en * herhalen tot eind van de toer. Haak 4 dubbele stokjes daar waar je de zijkanten van de rechthoeken aan elkaar hebt gehaakt. (Wijst zich vanzelf.)
Herhaal toer 1 en 3 tot de gewenste lengte, bij voorbeeld 2 keer.
Eindig met 3 toeren vasten.


Handvaten / hengsel
Mijn handvaten zijn 26 steken lang. Je kunt ze natuurlijk langer maken, maar pas op: de tas rekt uit als er boodschappen in zitten!
1ste toer: 24 vasten, 26 lossen, 26 steken overslaan, 24 vasten (74 st), 24 vasten, 26 lossen, 26 steken overslaan en haak de toer af met 24 vasten (totaal 148st).
2de toer: vasten, ook in de 26 lossen van de handvaten.
3de toer: zelfde als toer 2
Eindig met een toer halve vasten.
Haak ook een toer halve vasten aan de binnenkant van de handvaten/hengsels.
Hecht de draden af.
Klaar!
Although I already crocheted two grocery bags, I really wanted to make a bag inspired by this bag from 1947.
This bag is not the lightest in weight you can make. You can take a lightweight bag with you in your purse. This one is a little too big, unless you have a large purse ;-) This bag is between a mesh net and a bag.

What do you need?
• about 3 x 50gr cotton yarn in the first color
• 1/2 x 50gr cotton yarn in second color
• 3.5mm crochet hook

How do you make it?
The idea is to crochet two rectangles in the first color. Then you join the two together, wrong sides facing.
You continue to crochet around the top, in the round, where at some point you make the handles.

Stitches
ch: chain
tc: treble crochet
sc: single crochet
ss: slip stitchRectangle:
chain 74 st
1st row: 74 sc, chain 1, turn.
2nd row: ch3, 1 tc, *ch2, skip 2 st, 2 tc*, repeat * - * till the end of the row, ch 1, turn.
Repeat row 1 and row 2 until you have your desired length, f.i. 14 times.
Finish with a row of single crochet.
Fasten off.

Crochet a second rectangle, but do not fasten of.
Place the rectangles on top of each other wrong sides facing, and join the first side, the bottom and the second side. Take the second color and start to crochet in the round.
1st row: sc (148 st)
Close the row with a slip stitch.
2nd row: ch 3, 1 tc, *ch 2, skip two st, 2 tc*, repeat * - * until the end of the row.
Repeat row 1 and row 2 until desired length, f.i. 2 times.
Finish with 3 row of sc.
Now we start with the handles.Handles
1st row: 24 sc, 26 ch, skip 26 st, 24 sc. (74 st) (first handle), 24 sc, 26 ch, skip 26 st, 24 sc. Of course you can make the handles longer if you like, but don’t make them too long, the bag will stretch.
2nd row: sc, also 26 sc in the ch that form the handles.
3d row: same as 2nd row.
Finish with a row of slip stitches.
Also crochet a row of slip stitches inside the handles.
Bind off and weave yarn ends in.
Ready!


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 opmerkingen:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...