donderdag 13 november 2014

Zeemansmuts / Seafarer’s cap

Vorig jaar zag ik op Leslie Stahlhuts blog Crochetbug een gehaakte muts. Het was de zogenaamde ‘seafarer’s cap’, een ontwerp van Beth Hall. Zij ontwerpt deze en andere mutsen en sjaals voor de Seamen’s Church Institute, North America's largest mariners’ service agency. Dat is een organisatie ter ondersteuning van mensen die werken op schepen die goederen transporteren over de wereldzeeën.
Eén van de missies van de mensen achter de Seamen’s Church Institute is het uitdelen van kerstpakketten aan mensen die Kerst op zee moeten doorbrengen. In die kerstpakketten stoppen ze o.a. handgebreide of -gehaakte mutsen en sjaals met een tweeledig doel: de zeelieden een cadeautje te geven èn om ze warm te houden.
Op de website van de Seamen’s Church Institute staan verschillende patronen en waaronder deze seafarer’s cap.
Het is een mooi, simpel ontwerp en het resultaat is warm, stevig en met veel stretch. De omslag wordt gehaakt met halve vasten, vier toeren tegen twee toeren halve stokjes/vasten.
Het middengedeelte bestaat uit halve stokjes in de achterste lus (alle steken worden gehaakt in de achterste lus) en diezelfde steek gebruikte ik voor een sjaal voor mijn zoon twee jaar geleden. Deze seafarer’s cap gehaakt met dezelfde wol-acryl matcht perfect bij die sjaal.
Ik begon, maar de uitvoering bleek iets lastiger dan ik gedacht had. Ik ging ervan uit dat ik de cap op zicht kon haken, maar op 3/4 bleek dat ik steken was kwijtgeraakt. Dat moest helemaal over. Maar het werd geen warme winter, dus de noodzaak om deze muts af te maken was er niet.
Half oktober haalde ik hem weer tevoorschijn en haalde ik ’m uit en begon opnieuw. Nu vind ik elke toer steken tellen een beetje vervelend, dus ik besloot stekenmarkeerders te gebruiken en dat werkte prima. De winter mag komen.

Beth Hall’s seafarer’s cap. 
Helaas geeft de camera rood niet goed weer.
Unfortunately red doesn’t show very well.
Beth Hall’s seafarer’s cap. 
In zwart-wit ziet de foto er iets duidelijke uit.
In black&white the picture shows the cap a little better.


Last year I saw a crochted hat on Leslie Stahlhuts weblog Crochetbug, the so-called seafarer’s cap, designed by Beth Hall. She designes this and other hats and scarves for the Seamen’s Church Institute, North America's largest mariners’ service agency. It is an organisation that supports people how work on board of ships that transport goods around the world to ensure that the world economy can go on.
A part of the mission of the people behind the Seamen’s Church Institute is to provide the mariners who are at sea during christmas with handmade hats and scarves as a present to show they are care for and to keep them warm.
On the Seamen’s Church Institute there are several patterns and this seafarer’s cap is one of them.
It is a simple yet nice design that results in a warm hat, firm but with a lot of stretch.
The middle part consists of half double crochet in the back loop, the same stitch I used for a scarf for my youngest son. So a hat like this crocheted of the same wool/acrylic yarn would make a good combination.
I started, but the execution seemed to be a little trickier than I expected. I assumed that I would be able to make it just by looking at the previous row, but at 3/4 of the project I discovered that I had lost several stitches on the way. I had to start all over again. But it was a mild winter in this part of the world, so there was no need to finish the hat.
Mid-October this year I took the bag with the unfinished cap out of a closet and started all over again. I don’t like to count stitches every row so I worked with stitch markers and that worked well.
Winter can come now.


Dochter showt de muts voor haar broer.
Is voor haar groot genoeg om te dragen als een beanie
Daughter shows the hat that is meant for het brother.
The hat is big enough for her to wear like a beanie.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

woensdag 24 september 2014

Streepjesdeken / Stripey blanket

Op 21 mei 2014 schreef ik over een paar projecten waaraan ik werkte.
Ondertussen is de streepjesdeken af. Het idee is afkomstig van de Ribbon Afghan van Olivia Rainsford.
Ik heb alleen niet twee, maar een toer per kleur gehaakt. Het streepjespatroon creëerde ik met de random stripes generator en wanneer een kleur op was, sloeg ik die gewoon over, omdat ik geen nieuw garen wilde kopen.
Om niet al die losse draadjes af te hechten haakte ik een rand langs de lange kanten. Die vouwde ik dubbele en zette die met de matrassteek vast. Makkelijk en vlug. Leuk om te doen.
De deken is leuker geworden dan ik verwachtte. Ik heb in het begin heb ik gedacht om ‘m weer uit te halen. Toch maar niet gedaan. Gewoon doorhaken.
Omdat een deken al gauw een grote lap wordt op je schoot, liet ik ’m maar op de bank bij de televisie liggen. Ik haakte alleen als ik televisie keek. Ik kijk niet veel televisie, maar op een gegeven moment zag ik dat hij al behoorlijk lang was. De afmetingen zijn: 200 bij 105 cm. Te gebruiken over het voeteneind van je bed. Of natuurlijk als plaid op de bank, om je in te wikkelen op koude herfst- of winteravonden.

In May 21, 2014 I wrote about the projects I was working on.
Lately I finished the ribbon blanket. The idea comes from the Ribbon Afghan by Olivia Rainsford.
I changed the pattern in so far that I did crochet one row per color in stead of two. I used a random stripes generator to create the stripey pattern. And when I ran out of a color I just skipped that one, because I did not want to buy new yarn.
I only worked on it when I watched tv. I do not watch a lot, but all of a sudden I noticed that the blanket was nearly finished!
Somewhere on the web (I have forgotten where…) I found a method to avoid the weaving in of a million yarn ends: hide them in a folded edge!
I like the blanket better than I expected. The dimensions are: 200 by 105 cm. You can use a blanket like this over the foot of your bed, or of course as a throw on the couch when it gets colder.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

dinsdag 26 augustus 2014

Vintage boodschappennet / Vintage grocery bag

Hoewel ik al twee boodschappennetten had gehaakt wilde ik deze toch ook nog haken, gebaseerd op een foto van een gehaakt boodschappennet uit 1947.Dit is niet het lichtste boodschappennet dat je zou kunnen maken. Een lichtgewicht net is handig om altijd bij je te hebben in je handtas. Daar is dit een beetje te groot voor. (Behalve als je een grote handtas hebt ;-)) Het is een beetje een kruising tussen een net en een tas.

Wat heb je nodig?
• ± drie bolletjes haakkatoen à 50gr. Ik gebruikte Rio katoen van Lammy kleur 791 als basiskleur
• 1/2 bolletje à 50gr Cotton Natur 845 (jeansblauw) van Feria als bijkleur
• haaknaald 3,5 mm Hoe maak je het?
Je haakt twee rechthoeken in de basiskleur, die je vervolgens aan elkaar haakt: zijkant, onderkant, zijkant. De bovenrand haak je in het rond, vervolgens haak je de handvaten in de bovenrand.

Gebruikte steken
• lossen
• dubbele stokjes
• vasten
• halve vasten

Rechthoek
Begin met 74 lossen
1ste toer: 74 vasten, keer met 1 losse
2de toer: 3 lossen, 1 dubbel stokje, *2 lossen, 2 steken overslaan, 2 dubbele stokjes*, tussen * en * herhalen tot eind van de toer, 1 losse om te keren
Herhaal toer 1 en 2 tot de gewenste lengte, bij voorbeeld 14 keer
Eindig met een toer vasten.
Hecht af.

Haak een tweede rechthoek, maar hecht niet af.
Leg de rechthoeken op elkaar met de achterkanten / verkeerde kanten op elkaar en haak de zijkant, de onderkant en de tweede zijkant aan elkaar naar eigen inzicht.
Hecht af.


Neem een tweede kleur, hecht aan en haak aan de bovenkant 

1ste toer: vasten in het rond (148st).
Sluit de toer met een halve vaste en
2de toer: haak drie lossen als eerste steek van de tweede toer, vervolgens 1 dubbel stokje, *2 lossen, 2 steken overslaan, 2 dubbele stokjes*, tussen * en * herhalen tot eind van de toer. Haak 4 dubbele stokjes daar waar je de zijkanten van de rechthoeken aan elkaar hebt gehaakt. (Wijst zich vanzelf.)
Herhaal toer 1 en 3 tot de gewenste lengte, bij voorbeeld 2 keer.
Eindig met 3 toeren vasten.


Handvaten / hengsel
Mijn handvaten zijn 26 steken lang. Je kunt ze natuurlijk langer maken, maar pas op: de tas rekt uit als er boodschappen in zitten!
1ste toer: 24 vasten, 26 lossen, 26 steken overslaan, 24 vasten (74 st), 24 vasten, 26 lossen, 26 steken overslaan en haak de toer af met 24 vasten (totaal 148st).
2de toer: vasten, ook in de 26 lossen van de handvaten.
3de toer: zelfde als toer 2
Eindig met een toer halve vasten.
Haak ook een toer halve vasten aan de binnenkant van de handvaten/hengsels.
Hecht de draden af.
Klaar!
Although I already crocheted two grocery bags, I really wanted to make a bag inspired by this bag from 1947.
This bag is not the lightest in weight you can make. You can take a lightweight bag with you in your purse. This one is a little too big, unless you have a large purse ;-) This bag is between a mesh net and a bag.

What do you need?
• about 3 x 50gr cotton yarn in the first color
• 1/2 x 50gr cotton yarn in second color
• 3.5mm crochet hook

How do you make it?
The idea is to crochet two rectangles in the first color. Then you join the two together, wrong sides facing.
You continue to crochet around the top, in the round, where at some point you make the handles.

Stitches
ch: chain
tc: treble crochet
sc: single crochet
ss: slip stitchRectangle:
chain 74 st
1st row: 74 sc, chain 1, turn.
2nd row: ch3, 1 tc, *ch2, skip 2 st, 2 tc*, repeat * - * till the end of the row, ch 1, turn.
Repeat row 1 and row 2 until you have your desired length, f.i. 14 times.
Finish with a row of single crochet.
Fasten off.

Crochet a second rectangle, but do not fasten of.
Place the rectangles on top of each other wrong sides facing, and join the first side, the bottom and the second side. Take the second color and start to crochet in the round.
1st row: sc (148 st)
Close the row with a slip stitch.
2nd row: ch 3, 1 tc, *ch 2, skip two st, 2 tc*, repeat * - * until the end of the row.
Repeat row 1 and row 2 until desired length, f.i. 2 times.
Finish with 3 row of sc.
Now we start with the handles.Handles
1st row: 24 sc, 26 ch, skip 26 st, 24 sc. (74 st) (first handle), 24 sc, 26 ch, skip 26 st, 24 sc. Of course you can make the handles longer if you like, but don’t make them too long, the bag will stretch.
2nd row: sc, also 26 sc in the ch that form the handles.
3d row: same as 2nd row.
Finish with a row of slip stitches.
Also crochet a row of slip stitches inside the handles.
Bind off and weave yarn ends in.
Ready!


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...