vrijdag 8 november 2013

Speldenkussen en naaldenboekje / Pincushion and needle book

Tussen kleine haakprojectjes door ben ik nog steeds bezig met het afhechten van draadjes aan mijn zomerdeken.
Als ik daar geen zin meer in had dan borg ik mijn borduurnaald op in het glazen potje waar mijn haaknaalden in staan.
Later moest ik dat potje dan leeggooien om die borduurnaald weer terug te vinden.
Dat moet anders, bedacht ik. Ik heb een speldenkussen nodig!
Ik zocht het oude speldenkussen van mijn schoonmoeder op. Het is nog prima, maar zag er niet mooi meer uit.
In between small crochet projects I am still busy weaving in yarn ends in my summer blanket.
When I get tired of this I always put my tapestry needle in the glass jar that holds my crochet hooks.
When I want to go on weaving I had to hold that jar upside down to get the needle out.
I wanted to change that. I needed a pincushion!
I searched for the old pincushion that my mother-in-law once had. It is still in good order, but it did not look nice.Ik haakte er een overtrekje omheen. Maar een borduurnaald met een stompe punt kun je niet makkelijk ìn dit speldenkussen steken.
Toen dacht ik aan een naaldenboekje.
I crocheted a pincushion cozy. But you cannot easily stick a tapestry needle in this pin cushion.
Then I thought of a small needle book.
Logisch natuurlijk: spelden in een speldenkussen, naalden in een naaldenboekje.
Of course: pins in a pincushion, needles in a needle book.

Hoe maak je het?
De buitenkant van het naaldenboekje is gehaakt in de ‘moss stitch’: oneven aantal steken (hier: 21); 1ste toer *1 vaste, 1 losse, volgende steek overslaan,* herhaal * – *, eindig met een vaste; 1 losse om te keren, 2de toer: 1 vaste in de laatste vaste van de vorige toer, *1 vaste om de losse uit de vorige toer, 1 losse, volgende steek overslaan,* herhaal * – *, toer eindigen met 2 vasten. Haak afwisselend de eerste en de tweede toer. Na ongeveer 12-14 toeren kun je 3 toeren halve vasten haken als ‘rug’ van het boekje.
How to make it?
The outside of the needle book is crocheted in the ‘moss stitch’: odd number of stitches (here 21); first row: * ch 1, skip next ch, sc in next ch*. Repeat from * to * across. Ch 1 as a turning chain. Turn. 2nd row: 1 sc in last sc from previous row, *sc in ch 1 space, ch 1, skip next sc *. Repeat from * to * across. End with 2 sc. Ch 1. Turn. Repeat 1st and 2nd row. After 12-14 rows you can crochet 3 rows of slip stitches indicating the back of the book.

De ‘bladzijde’ van het naaldenboekje is gehaakt in stokjes.
Haak een ketting van 16 lossen + 2 als het eerste stokje van de eerste toer; 1ste toer: 17 stokjes, 1 keerlosse, keer; 2de toer: 4 stokjes, 1 ‘front post’ stokje, 3 stokjes, 1 ‘front post’ stokje, 3 stokjes, 1 ‘front post’ stokje, 4 stokjes = 17 stokjes.
Aan de goede kant van het werk haak je ‘front post’ stokjes, aan de achterkant haak je op de plaats waar je in de vorige toer ‘front post’ stokjes haakte, nu ‘back post’ stokjes. Zo ontstaan 3 ‘richeltjes’ van opstaande stokjes, makkelijk om de naalden in te steken. Die richeltjes zijn overigens niet noodzakelijk, dus als je geen ‘front post’ en ‘back post’ stokjes wilt haken, kun je ze overslaan.
Naai de bladzijde in het boekje.
The ‘page’ in the needle book is crocheted in double crochet stitches (dc).
Chain 16 + 2 as the first dc of the first row; 1st row: 17 dc, 1 turning chain, turn; 2nd row: 4 dc, 1 ‘front post’ dc (fpdc), 3 dc, 1 fpdc, 3 dc, 1 fpdc, 4 dc = 17 dc.
On the right side of the page you crochet ‘front post’ dc’s, on the wrong side you crochet ‘back post’ dc’s where you crocheted ‘front post’ dc’s in the previous row. In this way you create 3 ridges of relief dc’s, easy to stick the needles in. These ridges are not necessary, so if you don’t want to crochet fpdc’s and bpdc’s you can skip them.
Sew the page in the needle book.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...